Hedefimiz…

” .. tertemiz sular; yemyeşil ormanlar; tarihi değerleri çok iyi korunmuş mekânlar, çok sağlıklı, gürbüz, şen, kuvvetli, ahlâklı nesiller; şuurlu, bilgili, görgülü, zevkli, şevkli, ârif, zarîf, şahsiyetler oluşturmak ve yetiştirmek olmalı!…” MEC